امكانات و توانمنديها

  دارا بودن كارشناسان متخصص و مجرب در بخش های مختلف بخصوص تحقيق و توسعه در زمينه طراحی انواع تابلوها

  دارا بودن كادر آموزش ديده و مجرب تست و كنترل كيفيت جهت تست و آزمايش محصولات منطبق با استاندارد های بين المللی

  دارا بودن خدمات پس از فروش در سراسر كشور به مدت 10 سال صادرات محصولات توليدی

  صرفه جويی ارزی حاصل از عدم واردات محصولات مشابه خارجی

  استفاده از ماشين آلات و تجهيزات CNC،NC روز دنيا