تصاویر نمایشگاه برق 94

بازدید جناب آقای مهندس چیت چیان وزیر محترم نیرو به همراه جناب آقای مهندس کردی مدیر عامل محترم سازمان توانیر از غرفه گروه صنعتی لاوان در پانزدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران