نمایندگی

1)شرکت نیرومان صنعت سپاهان

مدیرعامل:آقای مهندس نبی زاده

آدرس: اصفهان، خ نشاط، جنب بیت الحسین، ساختمان نیک، واحد 3

تلفن: 32240158-031

 

2)شرکت پیمان برق الکتریک فاز

مدیرعامل:آقای مهندس جوانمردی

آدرس:شیراز، خ وصال شمالی، لوازم برق الکتریک فاز

تلفن: 2321878 و 7743138-0711

 

3)شرکت مهرآباد غرب

مدیرعامل:آقای مهندس اهری

آدرس: تبریز، خ امام نرسیده به سه راه طالقانی، ساختمان استاد شهریار، طبقه پنجم، واحد4

تلفن : 35560386-041

 

4)نماینده خراسان

 

5)شرکت گسترش انرژی دورانتاش

مدیرعامل: آقای مهندس طیب طاهر

آدرس: اهواز، خیابان دکتر شریعتی، خیابان رستگاری غربی، ساختمان لاوان، طبقه دوم، واحد 3

تلفن: 3-2931161-0611