پروژه های در دست اجرا

ردیف نام کارفرما شرح درخواست
1 علوم پزشکی زاهدان دستگاه پست کمپکت KVA800

دستگاه دیزل ژنراتور KVA600

2 توزیع برق اهواز دستگاه تابلو GIS با آرایش CCCC
3 نیروگاه سد دز سیستم مصرف داخلی پروژه بهینه سازی نیروگاه سد دز
4 صنایع ملی مس فیلتر هارمونیک
5 گروه ملی فولاد خرید، طراحی و ساخت تجهیزات سوئیچگیر 33 KV
6 فولاد خوزستان دستگاه تابلو توزیع 6/6 کیلو ولت
7 فولاد خوزستان دستگاه تابلو فشار ضعیف
8 پالایش گاز سرخون و قشم تابلو برق GIS
9 پرشین تابلو دستگاه تابلو GIS
10 شرکت توسعه پست های فشار قوی پارسیان(طبس) تابلو فشار ضعیف MLVAC
11 شرکت توسعه پست های فشار قوی پارسیان(خاتون آباد) تابلو های حفاظت ،کنترل،LVAC&LVDC پروژه پست 132/400 کیلو ولت خاتون آباد
12 برق منطقه ای مازندران تابلو های 20 کیلو ولت حفاظت و کنترل و کانکس پستهای کمپکت
13 عراق 6 تابلو برق 400 و 250 آمپری
14 سوریه 400 دستگاه پست کمپکت KVA 630